Právní informace

1. Autorská a další práva

Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky, jakož i veškerá loga a emblémy uvedené na webových stránkách společnosti IHLE tires GmbH a jejích dceřiných společností se sídlem v Německu (dále také „IHLE“) zákonem chráněné ochranné známky příslušného výrobce nebo jeho dceřiných společností. Žádnou z informací na těchto webových stránkách nelze chápat jako udělení licencí či známek. K tomu je zapotřebí výslovného písemného souhlasu příslušného výrobce. Neoprávněné použití těchto známek je zakázáno.

Všechny texty, obrázky, grafika, animace, videa, hudba, zvuky a další materiály na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví a jsou chráněny v plném rozsahu i v částech autorským právem / ochrannou známkou. Nesmějí být kopírovány, upravovány nebo používány na jiných webových stránkách k obchodním účelům nebo dalšímu šíření.

2. Údaje o výrobcích

Údaje na těchto webových stránkách nejsou závazné a jsou poskytovány pouze k informativním účelům. Pro vznik a dodržování povinností a odpovědností společnosti IHLE za výrobky nebo služby jsou rozhodující pouze příslušné smluvní dohody uzavřené se zahrnutím všeobecných obchodních podmínek společnosti IHLE, vždy v jejich platném znění. Na základě informací uvedených na této webové stránce nemůže vzniknout žádný smluvní vztah.

Webové stránky společnosti IHLE neobsahují žádné záruky ani údaje o povaze výrobků či služeb. Informace na těchto webových stránkách a popsané výrobky a služby mohou být společností IHLE kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího oznámení.

3. Očekávání společnosti

Údaje nebo vyjádření o očekávání společností uvedené na těchto webových stránkách odrážejí názory společnosti IHLE na budoucí události a vývoj a jsou předmětem rizik a nejistoty. Řada vlivů může způsobit, že se skutečné výsledky – podle okolností významně – liší od zde odhadů uvedených. K takovým vlivům patří kromě změn obecných hospodářských a podnikatelských rámcových podmínek, změny v devizových a úrokových sazbách, zavedení konkurenčních výrobků, nedostatečné přijetí nových výrobků a služeb a změny v podnikové strategii. Společnost IHLE není povinna aktualizovat údaje k očekávání společnosti na těchto webových stránkách.

4. Vyloučení zodpovědnosti

Ani přes pečlivou kontrolu společnost IHLE nepřejímá zodpovědnost za své webové stránky. Vyloučení zodpovědnosti se vztahuje zejména k jakýmkoli přímým nebo nepřímým škodám způsobeným vašim přístupem k webovým stránkám nebo jejich používáním či obsahem externích odkazů, včetně nakažení počítačovými viry. Obsah odkazovaných stránek je výlučnou zodpovědností jejich provozovatelů.

5. Přístup k webovým stránkám

Společnost IHLE usiluje o zachování přístupu na web, ale není povinna tak činit. Upozorňujeme, že přístup na webové stránky může být přerušen z důvodů údržby, aktualizace nebo technických příčin. Společnost IHLE neodpovídá za tato přerušení ani za následky, které to může mít pro uživatele internetu.