Pravni napotki

1. Avtorske in druge pravice

Kjer ni določeno drugače, so vse trgovske znamke ter logotipi in emblemi, ki se pojavijo na spletnih straneh družbe IHLE tires GmbH ter spletnih straneh njenih hčerinskih podjetij s sedežem v Nemčiji, v nadaljevanju imenovani tudi "IHLE", zakonsko zaščitene blagovne znamke zadevnega proizvajalca ali njegovih hčerinskih družb. Nobene informacije na teh spletnih straneh ne veljajo kot dodelitev licenc ali blagovnih znamk. Za to je potrebno izrecno pisno dovoljenje vsakokratnega proizvajalca. Nepooblaščena uporaba teh blagovnih znamk je prepovedana.

Za vsa besedila, slike, grafike, animacije, video posnetke, glasbo, zvoke in druge materiale na teh spletnih straneh veljajo avtorske pravice in drugi zakoni za zaščito intelektualne lastnine in so v celoti kot tudi delno zaščiteni z avtorskimi pravicami/pravicami za blagovne znamke. Prepovedano jih je uporabljati v prodajne namene kot tudi kopirati, spreminjati in uporabljati na drugih spletnih straneh.

2. Podatki o izdelkih

Podatki na teh spletnih straneh niso obvezujoči in so predvideni zgolj v informacijske namene. Za utemeljitev in upoštevanje dolžnosti ter jamstvo družbe IHLE za izdelke ali storitve veljajo izključno sklenjeni pogodbeni sporazumi ob upoštevanju splošnih pogojev poslovanja družbe IHLE v vsakokratni veljavni različici. Na osnovi informacij na tej spletni strani ne more priti do pogodbenega razmerja.

Spletne strani družbe IHLE ne vsebujejo nobenih garancij ali podatkov o lastnostih izdelkov ali storitev. Informacije na teh spletnih straneh ter opisane izdelke in storitve lahko družba IHLE kadar koli spremeni ali posodobi brez vnaprejšnje napovedi.

3. Pričakovanja podjetja

Podatki ali izjave o pričakovanjih podjetja, ki so na teh spletnih straneh, predstavljajo pogled družbe IHLE z ozirom na prihodnje dogodke in razvoje in zanje veljajo tveganja in negotovosti. Veliko vplivov lahko povzroči, da se dejanski rezultati glede na okoliščine razlikujejo od izjavljenih ocen. K tovrstnim vplivom poleg sprememb splošnih gospodarskih in poslovnih okvirnih pogojev sodijo tudi spremembe v menjalnih tečajih in obrestnih mer, uvedba konkurenčnih izdelkov, nezadostno sprejetje novih izdelkov in storitev ter spremembe v strategiji podjetja. Družba IHLE ni odgovorna za posodobitev podatkov o pričakovanjih podjetja na teh spletnih straneh.

4. Izključitev jamstva

Družba IHLE kljub skrbnemu pregledu ne prevzema odgovornosti v povezavi z njenimi spletnimi stranmi. Izključitev jamstva velja predvsem za tiste neposredne in posredno nastale škode, ki nastanejo zaradi vašega dostopa ali uporabe spletnih strani ali vsebin na zunanjih povezavah ter tudi zaradi okužbe z računalniškimi virusi. Za vsebino strani, do katerih vodijo povezave, odgovarjajo izključno njihovi upravitelji.

5.  Dostop do spletni strani

Družba IHLE si prizadeva, ohranjati dostop do spletne strani, vendar nikakor ni za to zadolžena. Prav tako vas želimo opomniti, da se lahko dostop do spletne strani prekine zaradi vzdrževanja, posodabljanja ali tehničnih razlogov. Družba IHLE ne prevzema odgovornosti za prekinitve in posledice, ki lahko pri tem nastanejo za uporabnika spleta.