Vă urăm bun venit pe pagina noastră web și ne bucurăm de interesul acordat companiei noastre. Protejarea datelor dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. De aceea, prelucrarea datelor clienților noștri se face doar cu respectarea principiilor aplicabile legale privind protecția datelor (DSGVO).

Prin aceasta vă aducem la cunoștințe ce se ntâmplă cu datele colectate și prelucrate, și ce măsuri de securitate am aplicat.

Directiva privind protecția datelor

IHLE are obligația de a proteja datele cu caracter personal ale vizitatorilor și utilizatorilor site-urilor IHLE.   

Acest document descrie modul de lucru cu datele cu caracter personal colectate de IHLE, precum și scopurile în care acestea pot fi folosite și persoanele însărcinate cu acest lucru.   

Fiecare site IHLE are un scop concret și propriile caracteristici individuale. Dacă un anumit site IHLE colectează date cu caracter personal supliemntare, veți fi informat în acest sens direct pe site.

Declarație privind protecția datelor

Noi, IHLE tires GmbH, în continuare denumit pe scurt „IHLE“, colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal atunci când ni le puneți la dispoziție (de ex. prin înregistrarea pe site-ul web, solicitări de contact, sondaje etc) și avem acordul dvs. sau o prevedere legală ne dă dreptul să colectăm, folosim și prelucrăm aceste date.

Dacă primim date cu caracter personal de la alte companii, veți fi informat cât mai curând posibil despre aceasta, cel mai târziu la primirea datelor. De asemenea, aceste date sunt stocate și prelucrate numai pe baza reglementărilor legale.

Valabilitatea acestei declarații de protecție a datelor

Această pagină vă informează despre regulile de protecție a datelor, așa cum acestea sunt aplicate de fiecare dată când vizitați pagina noastră web. În plus, oferă explicații despre consimțământul necesar și opțional despre diferite module cookie. Prin intermediul butonului „Setări module cookie” puteți vizualiza și modifica oricând consimțămintele dumneavoastră.

Acordul privind această declarație de protecție a datelor

Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu această declarație privind protecția datelor. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestei Declarații de protecție a datelor, vă rugăm să nu utilizați acest site sau să furnizați informații care să vă identifice personal.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

În general, puteți vizita site-urile IHLE fără a fi nevoie să dezvăluiți informațiile dvs. personale.

Dacă IHLE colectează date cu caracter personal de la dvs., IHLE vă informează ca persoană vizată cel mai târziu în momentul colectării și, în orice caz, înainte de utilizare, în limitele scopurilor definite.

IHLE se angajează să proceseze numai date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și proporționale cu scopurile pentru care sunt colectate. IHLE ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele personale sunt prelucrate corect și actualizate după cum este necesar.

Colectăm și procesăm următoarele date cu caracter personal:

Numele, prenumele, compania, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, sexul, adresa de e-mail, codul fiscal / numărul de identificare fiscală, parola.

Datele personale menționate mai sus vor fi prelucrate de noi în următoarele scopuri:

 • Comunicarea cu dvs. despre produse, servicii și proiecte, de ex. pentru a vă procesa solicitările;
 • Planificarea, execuția și gestionarea relației de afaceri (contractuale) dintre noi și dvs., de ex. procesarea comenzilor pentru produse și servicii, colectarea plăților, contabilizare, facturarea și colectarea și efectuarea de livrări, întreținere sau reparații;
 • Crearea de oferte sau estimări de costuri individualizate
 • Efectuarea de sondaje pentru clienți, campanii de marketing, analize de piață, tombole, competiții sau acțiuni și evenimente similare;
 • Furnizarea unui buletin informativ și a publicității cu privire la produse noi
 • Menținerea și protejarea securității produselor și serviciilor noastre și a site-urilor web prin prevenirea și detectarea riscurilor de securitate, a activității frauduloase sau a altor infracțiuni;
 • Respectarea cerințelor legale (de exemplu, cerințele privind impozitarea și stocarea informațiilor comerciale) sau a obligațiilor existente de a efectua verificări de conformitate (pentru a preveni criminalitatea cu gulere albe sau spălarea banilor)
 • Contracte de credit, gestionarea creanțelor și asigurarea creditării

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a atinge scopurile menționate mai sus, inclusiv pentru desfășurarea relației de afaceri (contractuale) cu dvs. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este - în măsura în care nu este altfel indicat în mod expres - articolul 6 (1) (b) și (f) din regulamentul de bază privind protecția datelor sau consimțământul dvs. expres, conform art. Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protecția datelor.

În măsura în care datele de mai sus urmează să fie prelucrate în alt scop decât scopul inițial de colectare a datelor, veți fi informat despre acest lucru înainte de prelucrarea efectivă. În acest fel, aveți posibilitatea să faceți obiecții cu privire la prelucrarea datelor dvs. într-un alt scop.

Utilizarea datelor colectate pe site-ur ile web ale IHLE

Utilizarea datelor dvs. personale de către IHLE are loc exclusiv pentru scopurile pentru care au fost colectate.

De exemplu, IHLE vă poate solicita informațiile cu caracter personal pentru ca:

 • să vă informeze despre produse și servicii;
 • să vă execute și să vă urmărească tranzacțiile;
 • să vă permită să utilizați caracteristicile interactive ale site-urilor Web; și
 • să comunice cu dvs. și să stabilească o relație de afaceri.

IHLE nu are permisiunea de a utiliza informațiile dvs. personale în scopuri de  marketing fără consimțământul dvs. prealabil.

Transferul de date cu caracter personal

Destinatarii datelor dvs. personale sunt limitați la un anumit grup de persoane care le procesează în cadrul scopurilor definite. 

IHLE vă poate împărtăși informațiile personale furnizorilor sau furnizorilor de servicii pe care IHLE îi cooptează pentru a vă procesa solicitarea. Acești furnizori și furnizorii de servicii sunt angajați contractual pentru prelucrarea confidențială a datelor cu caracter personal primite și utilizează datele dvs. personale numai în scopul furnizării serviciilor solicitate.

Companiei IHLE nu îi este permis, fără consimțământul dvs., să vvândă, să închirieze sau să transfere datele dvs. personale unor terțe părți, cu excepția cazului în care suntem îndreptățiți legal și / sau obligați să dezvăluim astfel de date. Acest lucru servește la respectarea legii aplicabile sau la protejarea drepturilor și proprietății IHLE.

Stocarea datelor cu caracter personal

În cazul în care nu este specificată o perioadă de păstrare explicită în timpul colectării (de exemplu, ca parte a unei declarații de consimțământ), datele cu caracter personal sunt șterse, în măsura în care acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopul depozitării, cu excepția cazului în care există cerințe legale de păstrare (de ex. de exemplu, cerințele privind impozitarea și stocarea informațiilor comerciale). 

Dreptul la informare, rectificare, ștergere și revocare

La cerere, vă vom informa în scris, în conformitate cu legislația în vigoare, cu privire la datele cu caracter personal pe care le stocăm în compania noastră. Dacă, în ciuda eforturilor depuse de compania noastră pentru securitatea și corectitudinea datelor, au fost stocate informații greșite, vom corecta aceste date la cererea dvs.

De asemenea, aveți dreptul să solicitați companiei noastre să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal. În plus, puteți solicita să primiți datele pe care le-ați furnizat companiei noastre într-un format structurat, comun și electronic. De asemenea, puteți contesta prelucrarea datelor personale de către compania noastră.

Mai mult, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale, cu condiția ca perioadele legale de păstrare să fie respectate. Vom șterge datele dacă nu ne mai trebuie pentru scopul pentru care le-am colectat și le-am procesat sau dacă vă revocați consimțământul dat și nu există altă bază legală pentru prelucrarea ulterioară a datelor dvs. În plus, vom șterge aceste date dacă, din motive necunoscute pentru noi, prelucrarea a fost ilegală sau dacă v-ați opus procesării și nu există interese legitime de procesare. O ștergere a datelor dvs. are loc și în cazul în care suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Compania noastră a implementat, de asemenea, măsuri tehnice pentru a notifica toți destinatarii datelor dvs. cu privire la solicitarea de ștergere sau corectare. Acest lucru se aplică numai în cazul în care am dezvăluit aceste date sau le-am făcut publice. Se vor șterge toate linkurile, copiile și replicările datelor dvs. cu caracter personal.

Dacă v-ați dat acordul cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, aveți dreptul să vă revocați acordul, în orice moment, cu efect pentru viitor. Revocarea consimțământului nu face ca prelucrarea datelor să fie ilegală în trecut.

Transferul de date către compania noastră este un act voluntar. Cu toate acestea, aceste date sunt necesare pentru încheierea ulterioară a contractului sau pentru a vă răspunde la întrebări. Cu excepția cazului în care doriți să dezvăluiți informațiile dvs., în anumite condiții, contractul nu se poate încheia sau nu se poate răspunde la cererile dumneavoastră. Furnizarea datelor este necesară pentru încheierea contractului.

Detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor din compania noastre sunt: 

dsb@ihle-tires.com

Prin poștă:

IHLE tires GmbH

În atenția responsabilului cu protecția datelor

Heinkelstr. 13

76461 Muggensturm

De asemenea, aveți dreptul de a vă plânge autorității de reglementare relevante cu privire la prelucrarea datelor de către compania noastră.  Autoritatea de protecție a datelor responsabilă de compania noastră este: 

Responsabilul la nivel de land pentru protecția datelor în Baden-Württemberg

Dr. Stefan Brink

Căsuță poștală 10 29 32

70025 Stuttgart

Tel.: 0711/61 55 41 – 0

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de Homepage: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Securitatea datelor

IHLE a implementat măsurile necesare pentru protecția, securitatea și integritatea datelor dvs. personale. Accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați și furnizorii de servicii care au fost instruiți și sensibilizați să respecte confidențialitatea datelor.

Informațiile bancare pot fi colectate pe site-urile comerciale ale IHLE în scopul unor procese de plată eficiente din punct de vedere legal. Aceste măsuri pot consta în criptarea SSL (astfel încât datele să nu poată fi citite de terți) atunci când se colectează sau se transmit date confidențiale. Aceste informații sunt utilizate numai pentru plățile online și nu sunt salvate.

IHLE garantează că informațiile dvs. personale nu vor fi modificate sau deteriorate și că terțe părți neautorizate nu vor putea să le acceseze.

Buletin informativ și reclamă

Când vă abonați pentru a primi buletinul informativ al companiei noastre, datele pe care le furnizați vor fi utilizate exclusiv în acest scop.

Este necesar numele și o adresă de e-mail validă pentru o înregistrare eficientă. Pentru a verifica dacă o cerere este făcută de proprietarul unei adrese de e-mail, folosim procedura "double opt-in". Pentru aceasta, comandarea buletinului informativ, trimiterea unui e-mail de confirmare și primirea răspunsului solicitat vor fi înregistrate. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru distribuirea buletinelor informative și nu vor fi transmise terților.

Vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru stocarea datelor dvs. și utilizarea acestora pentru expedierea buletinului informativ. Fiecare buletin informativ are un link în acest scop. În plus, vă puteți deconecta oricând direct de pe pagina de pornire a companiei noastre sau puteți comunica solicitarea dvs. prin intermediul datelor de contact furnizate la sfârșitul acestui document.

Dacă nu mai doriți să primiți publicitate care este orientată spre interesele dvs., puteți oricând să vă exprimați dezacordul în mod gratuit și cu efect pentru viitor. Pentru aceasta este de ajuns un email la info@ihle-tires.com.

Date protocol

Din motive tehnice, atunci când accesați pagina de start a companiei noastre, browser-ul dvs. de internet transmite în mod automat următoarele date (denumite în continuare "date protocol") pe serverul web al companiei noastre, care este înregistrat de compania noastră în fișiere log:

 • Data accesării, ora de acces, adresa URL a paginii web de referință, fișierul preluat, cantitatea de date transferate, tipul și versiunea browser-ului, sistemul de operare, adresa IP, numele de domeniu al furnizorului dvs. de acces la Internet

Acestea sunt doar informații care nu permit concluzii despre persoana dvs. fizică. Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a afișa în mod corect conținutul site-ului solicitat de dvs. și este obligatoriu atunci când utilizați oferte de Internet. Datele din jurnal sunt analizate exclusiv în scopuri statistice pentru a optimiza prezența pe internet a companiei noastre și a tehnologiei subiacente și sunt ulterior șterse.

Datele din jurnale sunt stocate separat de alte date colectate de compania noastră.

Profile de utilizator pseudonimizate

În scopul publicității, al cercetării de piață și al conceptului personalizat, compania noastră utilizează module cookie și / sau Javascript pentru a colecta date de utilizare despre vizitarea site-ului de către dvs. și utilizarea linkurilor din buletinul informativ. Colectarea datelor de utilizare și crearea unui profil de utilizare sunt anonime, prin folosirea unui ID de cookie.

Aceste profiluri de utilizare sunt create și stocate de compania noastră exclusiv sub formă pseudonimizată. Acestea nu vor fi coroborate cu informațiile dvs. personale.

Pentru a înregistra datele de utilizare și pentru a crea profilurile de utilizator, compania noastră utilizează serviciul Google Analytics. Informațiile despre utilizarea site-ului web al companiei noastre sunt transmise serverelor Google, sunt evaluate și transferate exclusiv ca date cumulate companiei noastre, care indică tendințele în utilizarea generală a site-ului.

Aveți dreptul să contestați colectarea datelor dvs. de utilizare și crearea unor astfel de profiluri de utilizator anonimee (opt-out).

TRACKING

Google Analytics

Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizează așa-numite ”cookie-uri”, fișiere text ce se salvează pe PC-ul dvs. și care permit analizarea folosirii paginii. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site (inclusiv adresa IP) sunt transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii de site și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google poate, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau în măsura în care aceste terțe părți procesează aceste date în numele Google. Google nu va asocia niciodată adresa IP cu alte date Google. Puteți preveni instalarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site web. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord cu prelucrarea datelor colectate despre dvs. de către Google în modul și în scopurile menționate mai sus.

Având în vedere discuția despre utilizarea instrumentelor de analiză cu adrese IP complete, am dori să subliniem că acest site utilizează Google Analytics cu extensia "_anonymizeIp()" și, prin urmare, adresele IP sunt procesate doar scurtate, pentru a exclude o referință personală directă. Puteți contesta colectarea și utilizarea informațiilor de către Google în orice moment cu efecte viitoare, instalând Add-on-ul de dezactivare pus la dispoziție de Google. (Add-on pentru browser pentru dezactivarea Google Analytics).

Module cookie

Pentru a îmbunătăți serviciile oferite vizitatorilor și utilizatorilor de pe site, IHLE utilizează module cookie care colectează informații despre comportamentul dvs. de utilizare. Modulele cookie sunt fișiere pe care browser-ul dvs. web le salvează pe hard disk-ul dvs. atunci când vizitați un site. Modulele cookie pot, în anumite circumstanțe, să vă identifice personal, fie direct (de exemplu, cu o adresă de e-mail) fie indirect (de exemplu, cu un cod unic de identificare a unui modul cookie, o adresă IP sau codul de identificare al unui dispozitiv). Datele stocate pot include paginile pe care le-ați vizitat, data și ora vizitei dvs. și alte informații de urmărire.

Puteți configura browser-ul să vă anunțe când se utilizează modulele cookie, astfel încât să aveți posibilitatea să le acceptați. De asemenea, puteți configura browser-ul pentru a dezactiva modulele cookie.

Informații suplimentare pot fi găsite în politica modulelor cookie.

Module cookie tehnice
Setările dvs. cookie
Selectarea, pe care o stabiliți în setările modulelor cookie, se salvează într-un modul cookie.

Nume: nb_cookie_settings
Înlocuit cu: Salvarea setărilor modulelor cookie
Scopul: Salvarea setărilor modulelor cookie
Durata: 1 an

Selectarea limbii dvs.
Nume: language_selector
Înlocuit cu: Accesarea paginii
Scop: Salvarea selectării limbii
Durata: 1 an

Google reCAPTCHA
Google ReCAPTCHA protejează formularele noastre de contact față de utilizarea neautorizată. Fără acordul dumneavoastră de utilizare a acestor module cookie nu puteți să trimiteți formulare pe paginile noastre web.

Nume: NID
Înlocuit de: Accesarea Google Re-Captcha Images
Scop: Prezentare curată a imaginii
Durata: 1 an

Google Analytics
Google Analytics înregistrează accesările dvs. ale paginilor în scopuri statistice anonime. Adresa dvs. IP este anonimizată înainte de a fi transferată.

Nume: _ga
Înlocuit de: Accesarea paginii la Tracking activ
Scop: Diferențierea utilizatorilor și a domeniilor
Durata: 2 ani

Nume: _gid
Înlocuit de: Accesarea paginii la Tracking activ
Scop: Diferențierea utilizatorilor
Durata: 24 de ore

Nume: _gat_UA_#######
Înlocuit de: Accesarea paginii la Tracking activ
Scop: Pentru încetinirea solicitării la Google pentru ca toate datele să fie transferate fără probleme
Durata: 10 minute

Transferul internațional al datelor cu caracter personal

IHLE este o companie ce acționează la nivel internațional. IHLE vă poate transmite informațiile dvs. personale în cadrul Grupului Michelin din Uniunea Europeană la una din bazele sale de date sau la partenerii săi externi din afara țării dvs. de origine.

Deoarece domeniul de protecție a datelor variază în întreaga lume, nu împărtășim informațiile personale cu companii din Grupul Michelin sau cu terțe părți din afara Uniunii Europene, cu excepția cazului în care acea companie oferă același nivel de protecție, sau unul similar, a informațiilor personale. Pentru transferurile din cadrul Grupului Michelin, concernul aplică politici interne pentru transferul informațiilor personale către țări din afara Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European. Dând clic pe BCR-uri („Binding Corporate Rules“) veți găsi detaliile aferente.

Transferurile de date furnizorilor din afara Grupului Michelin sunt guvernate de contracte care includ clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene pentru a asigura un nivel de protecție similar cu cel din țara dumneavoastră de origine.

Servicii interactive

Anumite site-uri IHLE conțin funcții interactive, cum ar fi, printre altele, chat-uri, forumuri. Dacă doriți, puteți utiliza aceste funcții interactive, completând un formular de înregistrare. Pe acest formular trebuie să furnizați anumite date personale, printre altele numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Aceste informații personale sunt colectate și procesate pentru a îmbunătăți serviciile interactive și pentru a vă satisface nevoile.

Utilizatorii care s-au înscris pentru aceste servicii pot accesa informațiile furnizate la autentificare și pot corecta sau șterge informațiile furnizate în orice moment.

Datele minorilor

Site-urile web ale IHLE nu sunt adresate, în general, minorilor sub vârsta de optsprezece ani (18 ani). Datele cu caracter personal ale minorilor nu sunt colectate cu bună știință, fără a indica în mod expres că aceste date pot fi transmise numai cu consimțământul părinților. Dacă sunteți minor, vă rugăm să furnizați informații personale numai cu permisiunea părinților dumneavoastră.

Linkuri către paginile de Internet ai terților

Site-ul IHLE poate conține legături către site-uri ale terților. IHLE șterge imediat acest link, în cazul în care IHLE va fi informată că conținutul site-ului web nu este în conformitate cu legislația în vigoare. Vă recomandăm să examinați politicile de confidențialitate ale site-urilor web ale unor terți înainte de a le utiliza sau de a le furniza informații personale.

Notificare privind mărcile comerciale și drepturile de autor

Informații suplimentare se găsesc în termenii de utilizare.

Modificări

Acest regulament de protecție a datelor a fost actualizat la 18.05.2018. Vom publica toate modificările pe această pagină. Acestea intră în vigoare de la data publicării. Verificați periodic pagina cu privire la modificările efectuate.

Instituție responsabilă și date de contact

Aveți întrebări legate de protecția datelor?

Atunci contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la instituția responabilă:

 

IHLE tires GmbH

În atenția responsabilului cu protecția datelor

Heinkelstr. 13

76461 Muggensturm

 

Nivel prelucrare: 18 mai 2018