Ako spoločnosť IHLE používa cookie?

1. Čo je to cookie?

Cookie je textový súbor, kód alebo časť softvéru, ktorý napríklad ukladá informácie o Vašej histórii prehliadania, ako aj profil Vášho pracovného miesta na internete. Tento súbor cookie je riadený Vašim internetovým prehliadačom a v niektorých prípadoch má aj jedinečné a náhodné číslo. Tento súbor cookie si môžete prečítať, vymazať alebo zmeniť.

2. Na čo využíva spoločnosť IHLE cookie?

Spoločnosť IHLE neustále hľadá nové príležitosti ako vylepšiť alebo optimalizovať svoju spoločnosť a webstránku(y) a tým pádom ako Vám, používateľom internetu, poskytnúť lepší servis a lepší zážitok. Z tohto dôvodu využíva spoločnosť IHLE rôzne druhy cookie, ktoré sú popísané nižšie a ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu používateľa Internetu (komerčné cookie) pred tým, než sa cookie nainštalujú na počítač používateľa Internetu.

3. Ako ste spoločnosťou IHLE informovaní o používaných cookie?

Ak navštívite stránku www.sebring-tires.com po prvýkrát, budete cez „¨Tiráž“ navigovaní na stránku, na ktorej nájdete všetky informácie o cookie, ktoré táto stránka inštaluje a používa.

Keďže máte v každom prípade kontrolu nad využívaním cookie, môžete ich odmietnuť alebo zmazať.

4. Ako môžete odmietnuť a/alebo odinštalovať cookie?

Na počítači

Cookie môžete odinštalovať dvoma rôznymi spôsobmi. 

Jednou z možností je označiť cookie, ktoré Váš prehliadač už nainštaloval na Váš počítač a zmazať ich buď jeden po druhom alebo všetky naraz.

 • V prehliadači Apple Safari: V poli „Confidentiality“ [Dôverné] v menu „Preferences“ [Nastavenia] nájdete oddiel „Cookies and other data of internet websites“ [Cookie a ďalšie údaje internetových stránok].
 • V prehliadači Google Chrome: V poli „Confidentiality“ [Dôverné] a podmenu „Content Parameter“ [Obsah parametrov] menu „Parameters“ [Parametre] sa nachádza oddiel „Cookies and website date“ [Cookie a údaje z internetových stránok].
 • V prehliadači Internet Explorer: V menu „Tools“ [Nástroje], nájdete pod „Internet Options“ [Možnosti internetu], „General“ [Všeobecné], „Browser history“ [História prehliadania], „Parameters“ [Parametre], okno „Parameters of temporary internet files and history“ [Parametre dočasných súborov internetu a história] a možnosť „Display files“ [Zobraziť súbory].
 • V prehliadači Mozilla Firefox: Choďte do menu „Tools“ [Nástroje] v oblasti „Options“ [Možnosti] pod „Privacy“ [Súkromie] a vyvolajte funkciu „Delete specific cookies“ [Zmazať špecifické cookie].

Ďalšou možnosťou je zmazať cookie ručne nasledujúcimi krokmi:

 • Prejdite do adresára C:\ v priečinku Windows,
 • otvorte priečinok „Temporary Internet Files“ [Dočasné internetové súbory] a zvoľte všetky súbory (Ctrl+A).
 • Ďalej vyberte možnosť „Delete“ [Vymazať].

Okrem toho môžete svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby zabránil inštalácii cookie na vašom počítači alebo aby ukázal varovné hlásenie vždy, keď by sa cookie malo inštalovať. Potrebné kroky sa líšia od prehliadača k prehliadaču. Avšak v každom prehliadači nájdete pod bodom „Help“ [Pomoc] viac informácií k tejto problematike. Nastavenie Vášho prehliadača môžete vykonávať nezávisle na každom počítači, ktorý používate pre prístup na webstránky spoločnosti IHLE.

Odinštalovaním alebo blokovaním cookie na webstránkach spoločnosti IHLE môže byť používanie týchto stránok obmedzené alebo dokonca celkom znemožnené.

Na smartfóne alebo tablete

Cookie môžete odinštalovať nasledujúcimi spôsobmi:

 • Android prehliadač: Otvorte „Home screen“ [Domovskú obrazovku], kliknite na ikonu internetového prehliadača, kliknite na tlačidlo „Menu“ [Menu], ďalej na „Settings“ [Nastavenia], Vaše zariadenie Vám otvorí buď menu dostupných „Settings“ [Nastavení] ALEBO jednu z troch nasledujúcich možností. Kliknite na možnosť, ktorú máte: Možnosť „Privacy & Security” [Súkromie a bezpečnosť], „Privacy“ [Súkromná sféra], „Security“ [Zabezpečenie] kliknite na „Clear Cache“ [Vymazať medzipamäť], a stlačte tlačidlo „OK“ pre potvrdenie, kliknite na „Clear all cookie data“ [Odstrániť všetky údaje cookie], stlačte tlačidlo „OK“ pre potvrdenie, kliknite na tlačidlo „Home“ pre návrat na domovskú obrazovku, reštartujte zariadenie a potom ho znova zapnite.
 • V prehliadači Google Chrome: V paneli s nástrojmi Vášho prehliadača kliknite na „the Chrome menu“ [Menu Chrome], potom na „More tools“ [Viac nástrojov] a „Clear browsing data“ [Vymazať údaje prehliadača]. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na políčko „Cookies and the other site and plug-in-data“ [Cookie a iné údaje stránok a plug-in] a „Cached images and files“ [Obrázky a údaje v medzipamäti]. Použite horné menu a zvoľte údaje, ktoré chcete odstrániť. Na zmazanie všetkého vyberte „beginning of time“ [Začiatok času]. Kliknite na „Clear browsing data“ [Vymazať údaje prehliadača].
 • Apple iOS 8: Kliknite na tlačidlo „Home button“ [Tlačidlo domov], kliknite na „Settings“ [Zobrazenie], prejdite dole na „Safari“, kliknite na „Clear history and website data“ [Vymazať históriu a údaje webstránky]. Objaví sa upozornenie. Kliknite na „Clear history and data“ [Vymazať históriu a údaje] pre potvrdenie. Kliknite na „Home Button“ [Tlačidlo Home], aby ste sa dostali na domovskú obrazovku, reštartujte zariadenie a znova ho zapnite.

 

5. Aké typy cookie používa spoločnosť IHLE?

Cookie môžu byť dočasné a platné iba počas doby návštevy webstránky. Avšak, môžu byť tiež trvalé, čiže nainštalované na dlhšiu dobu podľa toho, akému časovému obdobiu sú priradené a podľa nastavenia Vášho internetového prehliadača. Existuje mnoho druhov cookie, ktoré možno rozdeliť do nasledujúcich štyroch skupín:

 • Nevyhnutne potrebné cookie

Nevyhnutne potrebné cookie sú také súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné, pretože od nich závisí funkčnosť webstránok. Deaktivácia takýchto cookie vedie k závažným problémom v súvislosti s používaním webstránok alebo dokonca k tomu, že služby týchto webstránok nemožno využívať. Nevyhnutne potrebné cookie po opustení webstránky neukladajú žiadne informácie. Pomocou týchto cookie môže byť napríklad identifikovaný počítač, za účelom prenosu komunikácie, priradenia údajových paketov, za účelom ich identifikácie v požadovanom poradí a za účelom detekcie chýb pri prenose alebo rozpoznania stratu údajov.

 • Funkčné cookie

Funkčné cookie sú používané výhradne pre zabezpečenie elektronickej komunikácie na základe žiadosti internetového používateľa. Ak sú tieto cookie odinštalované, nemôže byť táto funkcia viac vykonávaná.

Zozbierané informácie sú uložené aj po opustení webstránky a môžu byť postúpené partnerom, avšak len na účely poskytovania požadovaných služieb. Môžu to byť napríklad cookie, ktoré ukladajú preferované nastavenia používateľa, ako napríklad nastavenie jazyka, cookie, ktoré ukladajú „reláciu používateľa“, alebo cookie, ktoré pripravujú „virtuálny nákupný košík“.

 • Analytické cookie a cookie slúžiace na sprostredkovanie informácií o návštevníkoch

Cookie slúžiace na sprostredkovanie informácií o návštevníkoch identifikujú návštevníkov webstránky pri každej návšteve. Tieto cookie ukladajú iba ID používateľov internetu (ktoré sú pre každú cookie jedinečné) a za žiadnych okolností sa nepoužívajú na zhromažďovanie konkrétnych informácií o mene používateľa webstránky. Tieto cookie ukladajú stránky, ktoré používatelia navštívili, dobu trvania každej návštevy a vyskytujúce sa chybové hlásenia. Všetky tieto informácie môžu pomôcť zlepšiť výkon a prevedenie webstránok spoločnosti IHLE.

Analytické cookie môžu byť inštalované a spravované partnermi. Avšak spoločnosť IHLE obmedzuje použitie tohto druhu cookie iba na vytvorenie potrebných analytických štatistík.

 • Sledovacie a vyhľadávacie cookie

Pomocou sledovacích cookie môže tretia strana poskytovať služby predovšetkým z oblasti marketingu a zvýšiť tak účinnosť týchto služieb. Tieto cookie môžu uložiť navštívené stránky a webstránky a zbierať niektoré osobné údaje, najmä IP adresu počítača používateľa internetu. Zhromaždené informácie môžu byť postúpené tretej strane.

To je napríklad prípad tých cookie, vďaka ktorým ponúkajú reklamné spoločnosti špeciálne reklamy prispôsobené záujmom používateľov internetu, ktoré sú sprostredkované na základe správania sa používateľov internetu na webstránke spoločnosti IHLE. Na základe týchto záujmov sú tiež obmedzené aj opakované reklamy. Pre tieto cookie sa vyžaduje súhlas používateľov Internetu, ktorí navštívia tieto webstránky. V takom prípade sa na úvodnej stránke zobrazí banner, ktorý sa používateľa internetu pýta, či chce nainštalovať tieto cookie.

Spoločnosť IHLE a tretie strany, najmä Google, používajú na zbieranie informácií pre zobrazovanie reklám na základe návštev webstránok jednak „first-party cookies“ [Súbory cookie od pôvodného poskytovateľa], ako aj „third-party cookies“ [Cookie tretích strán].  Spoločnosť IHLE a títo poskytovatelia používajú tieto dva typy cookie tiež na to, aby určili pomer počtu návštevníkov stránky a Ad Impressions [reklamných prostriedkov], iných účelov reklamných služieb, ako aj interakcie s týmito Ad Impressions a týchto reklamných služieb. Nakoniec spoločnosť IHLE a títo poskytovatelia používajú tieto dva typy súborov cookie na to, aby si poznačili Vaše záujmy a demografické údaje, aby Vám mohli zasielať cielenú reklamu.

 

Funkčné cookies

Meno

Umiestnené kým?

Účel

Trvanie

nb_cookie_settings

Uložiť nastavenia súborov cookie

Uloženie nastavení súborov cookie

1 rok
language_selector

Vyvolanie stránky

Uloženie výberu jazyka

1 rok

NID

Vyvolanie Google Re-Captcha Images

Jasné zobrazenie obrázka

1 rok

 

Sledovacie a vyhľadávacie cookies

_ga

Vyvolanie stránky pri aktívnom sledovaní

Rozlišovanie medzi používateľmi a doménami

2 roky

_gid

Vyvolanie stránky pri aktívnom sledovaní

Rozlišovanie medzi používateľmi

24 hodín

_gat_UA_#######

Vyvolanie stránky pri aktívnom sledovaní

pre spomalenie dopytu na Google, aby boli všetky údaje v poriadku prenesené

10 minút