SEBRING - Kontaktná

Kontaktná osoba pre koncových zákazníkov

Ak máte otázky týkajúce sa našich pneumatík, k dispozícii sú Vám autorizovaní predajcovia SEBRING vo Vašom okolí. Tu nájdete skúseného partnera z oblasti pneumatík vo Vašom okolí.

Kontaktná osoba pre predajcov

Ste predajcom pneumatík a chceli by ste do svojho sortimentu zaradiť aj produkty SEBRING? Napíšte nám správu. Ďalšie informácie a kontaktné osoby nájdete na www.ihle-tires.com

Oslovenie

* Povinné pole

Právne upozornenie – informácie o ochrane údajov:

Spoločnosť IHLE tires GmbH zhromažďuje a spracúva údaje na účely zisťovania o záujme a vyjednávania o zmluve. Údaje zhromaždené a spracúvané prostredníctvom kontaktného formulára sú uložené výhradne počas doby trvania spracúvania vašej žiadosti a budú okamžite odstránené po neúspešnom uzatvorení zmluvy. Z toho sú vylúčené údaje, ktoré sú uložené ako dôkaz nad rámec zákonných dôb uchovávania.
Ich použitie je vyhradené pre zamestnancov a/alebo pre  spoločnosťou IHLE tires GmbH poverených poskytovateľov služieb. Údaje sa nepostupujú do tretích štátov. Máte právo na informácie, opravu, námietku, obmedzenie spracúvania a vymazanie údajov o vás a môžete požiadať o prenositeľnosť vašich údajov.


Ak chcete uplatniť tieto práva a dostať informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, obráťte sa, prosím, na: IHLE tires GmbH, k rukám zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov, Heinkelstraße 13, 76461 Muggensturm, dsb@ihle-tires.com. 

Vaše právo na sťažnosť si môžete uplatniť u zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov spolkového štátu Bádensko-Württembergsko. Ďalšie informácie nájdete na: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de